نقش دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران
نقش دولت در برابر کودک آزاری در حقوق موضوعه ایران

سیدباقر سیدی بنابی؛ مجتبی ولی نژاد

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 119-151

چکیده
  یکی از مهم ترین عوامل موثر در بروز کودک آزاری را می توان در عملکرد نامطلوب دولت مشاهده کرد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی _ تحلیلی نقش دولت در خصوص ایجاد و تشدید پدیده ی کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفته است ...  بیشتر
مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی
مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی

میترا شریعت زاده؛ عباس عرب خزایلی؛ سید عسگر حسینی مقدم

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1399، ، صفحه 31-49

چکیده
  حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده‌اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار ...  بیشتر