چالش‌های احقاق حق بزه‌دیدگانِ جرایم اشخاص حقوقی
چالش‌های احقاق حق بزه‌دیدگانِ جرایم اشخاص حقوقی

سید سجاد کاظمی؛ حامد چگینی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 181-201

چکیده
  بزه دیدگان جرایم اشخاص حقوقی در فرایند دادرسی کیفری، از طرح دعوی گرفته تا تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم علیه اشخاص حقوقی با چالش های متعددی مواجه اند این بزه دیدگان جهت احقاق حق خود در دادرسی علیه شخص حقوقی ...  بیشتر