پیشگیری از اختلاس با تاملی در آموزه‌های نهج‌البلاغه
پیشگیری از اختلاس با تاملی در آموزه‌های نهج‌البلاغه

صالح غفاری چراتی؛ امین رادمان؛ بهار حمزه زاده؛ مریم غفاری چراتی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 227-244

چکیده
  جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای پاسخ‌های کیفری از آن به‌عمل‌آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری‌های غیر کیفری و به‌طور مشخص ...  بیشتر