جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه‌ی قضائی
1. جایگاه حقوق مصرف کننده در پرتو اسناد حقوق بشری و رویه‌ی قضائی

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-30

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.1.4

چکیده
  نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای جهان حقوق مصرف کننده را مقدم داشته و درصدد حمایت از این گروه کثیر انسانی در کشور خود بر آمده اند. به عنوان مثال، امروزه شاهد هستیم که حقوق مصرف کننده در قانون اساسی اتحادیه ...  بیشتر
مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی
2. مسئولیت مدنی دولت در قبال تورم منفی

عباس عرب خزایلی؛ میترا شریعت زاده

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 31-50

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.2.5

چکیده
  حقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت زنندگان به آن، مسئولیت جبران قرار داده‌اند. منابع فقهی و حقوقی، مسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده که با سه شرط بروز خسارت، رابطه سببیت و تقصیر، موجب اضرار ...  بیشتر
تعهدات دولت در قبال «حق بر هوای پاک»: بررسی نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران
3. تعهدات دولت در قبال «حق بر هوای پاک»: بررسی نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران

سید محمد مهدی غمامی؛ علی تقی نژاد

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.3.6

چکیده
  امروزه یکی از عواملی که سلامتی شهروندان را به مخاطره افکنده، آلودگی هواست از همین رو یکی از نتایج حق بر حیات و به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر، «حق بر هوای پاک» محسوب می گردد. در این راستا دولت، موظف ...  بیشتر
بررسی تطبیقی روش اعتراف‌گیری مرگ مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا
4. بررسی تطبیقی روش اعتراف‌گیری مرگ مصنوعی در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا

امیرعباس بزرگمهر؛ احمد فلاحتی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 69-86

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.4.7

چکیده
  یکی از روش‌های کشف حقیقت در امور قضائی، مرگ مصنوعی است، بدین معنا که با القای حس اعدام و یا هر روش مرگ به متهم، موجبات اعتراف ناخودآگاه وی برقرار می‌شود. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی موضوع اعتراف‌گیری ...  بیشتر
بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران
5. بررسی مسئولیت کیفری فرمانده نظامی در حقوق ایران

عابدین صفری کاکرودی؛ سلمان آدینه وند

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 87-112

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.5.8

چکیده
  مسئولیت عملکرد هر یگان مستقیماً متوجه فرمانده آن بوده و این مسئولیت عمدتاً جنبه کیفری داشته و در مواردی نیز جنبه مدنی دارد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی به این سوال پاسخ داده شده که فرمانده در قبال ...  بیشتر
آثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه
6. آثار انتخاب نظریه وحدت یا تعدد مسئولیت مدنی بر تشریفات دعاوی خسارت در حقوق ایران و فرانسه

علی عباس حیاتی؛ سعید فرزانه

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 113-142

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.6.9

چکیده
  در مورد مسئولیت مدنی، دو دیدگاه حقوقی وجود داشته که در دیدگاه تعدد، مسئولیت مدنی به دو بخش قراردادی و قهری تقسیم می‌شود، اما در بخش دیگر هر دو نوع مسئولیت مدنی یکسان در نظر گرفته می‌شود. این پژوهش به ...  بیشتر
تحلیل مضمون اسناد دعاوی حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران
7. تحلیل مضمون اسناد دعاوی حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران

محمد محمودی کیا

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 143-168

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.7.0

چکیده
  چالش‌های حقوق بشری را می‌توان یکی از پرحاشیه‌ترین تعارضات عملی دو دهه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و اقطاب قدرت در نظام بین‌الملل معاصر یاد کرد که موجبات محدودیت فراوانی را برای قدرت کنشگری ایران ...  بیشتر
سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان
8. سرمایه گذاری الکترونیکی در بورس اوراق بهادار مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان

عباس کریمی؛ امیر لایزال؛ ابراهیم تقی زاده؛ اصغر محمودی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 169-203

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.8.1

چکیده
  معاملات اوراق بهادار در بورس، با جذب نقدینگی موجود در جامعه، آن را در جهت تولید ارزش‌افزوده به کار می‌گیرد. اخیراً روش معاملات در بورس، به نوع الکترونیکی تغییریافته است. در این پژوهش، به روش تحلیلی-توصیفی ...  بیشتر
بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه
9. بررسی مسئولیت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جریان بحران سوریه

سید داود آقائی؛ فریدون فدائی دولت

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 203-224

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.9.2

چکیده
  با آغاز بحران سوریه از سال 1390، جمعیت زیادی از مردم این کشور آواره شده که از دیدگاه حقوقی و سیاسی نیاز به حمایت دارند. هدف از انجام این پژوهش بررسی حمایت انجام‌شده توسط ایران در بحران سوریه به روش تحلیلی-توصیفی ...  بیشتر
بررسی جُرم بَغی در قانون مجازات اِسلامی از منظر مَبانی گُفتمان سیاست جنایی و تحلیل جرم شناختی
10. بررسی جُرم بَغی در قانون مجازات اِسلامی از منظر مَبانی گُفتمان سیاست جنایی و تحلیل جرم شناختی

صالح غفاری چراتی؛ مسعود اکبری

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 225-254

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.10.3

چکیده
  جرم بغی در قالب نوعی برهم زنندگی نظم و امنیت اجتماعی به منظور مقابله با نظام حکومتی متجلی می شود و از این رو می تواند به یک معضل اساسی برای یک کشور بدل گردد. قانون مجازات اسلامی در سال 1392 با مشخص کردن ابعاد ...  بیشتر
پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح و نقش آن در تامین حقوق بشر
11. پیشگیری از جرم جاسوسی سایبری نیروهای مسلح و نقش آن در تامین حقوق بشر

مهدی اسماعیلی؛ سجاد فتاحی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 255-276

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.11.4

چکیده
  خصوصیت هر جرمی این است که امنیت را به مخاطره می اندازد. در این صورت نظام کیفری برای بیان واکنش علیه جرم مداخله می کند تا امنیت از دست رفته را باز گرداند . با توجه به اینکه در جرم جاسوسی ، امنیت نسبت به سایر ...  بیشتر
مسئولیت مدنی واسطه‌های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر
12. مسئولیت مدنی واسطه‌های ارائه خدمات اینترنت با تاکید بر نقض مالکیت فکری در فضای سایبر

عبدالرسول دیانی؛ ستار زرکلام؛ عباس رمضانیان سیاهکلرودی

دوره 9، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، صفحه 277-298

http://dx.doi.org/DOR:20.1001.1.23225637.1399.9.1.12.5

چکیده
  واسطه‌ها در ارائه خدمات اینترنت؛ از نگاه اول با حقوق مالکیت معنوی فرد/افراد ارتباط داشته و از دیدگاه دیگر، می‌بایست تمامی قواعد حقوقی در معامله با کاربران را رعایت کنند که هردو عامل مستوجب مسئولیت مدنی ...  بیشتر