شهادت دکتر محسن فخری زاده از منظر نظام بین المللی حقوق بشر: حق حیات
شهادت دکتر محسن فخری زاده از منظر نظام بین المللی حقوق بشر: حق حیات

محمد ستایش پور؛ رضوانه السادات هاشمی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 7-23

چکیده
  هدف گذاری و مبادرت به ترور افراد از جمله اقداماتی است که حق حیات را از اشخاص سلب می کند ودرسالهای اخیرموجب انتقادات زیادی درجامعه بین المللی شده است،این اقدام مغایرباتعهداحترام وتضمین حقوق بنیادین بشرازجمله ...  بیشتر
بازشناسی انتقادی آرا دین اندیشان متجدد در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقوله حقوق بشر
بازشناسی انتقادی آرا دین اندیشان متجدد در جمهوری اسلامی ایران نسبت به مقوله حقوق بشر

علی دارابی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 25-49

چکیده
  حقوق بشر یا حقوق بنیادین انسان‌ها از جمله مقوله‌هایی جدیدی است، که با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه و استقبال ملت‌ها، فرهنگ‌ها و مذهب‌های گوناگون قرار گرفته است. در ایران نیز با نگاه اسلام ...  بیشتر
مقابله با جاسوسی سایبری؛ رویکردی آینده پژوهانه در پیشگیری از جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد حقوق بشری
مقابله با جاسوسی سایبری؛ رویکردی آینده پژوهانه در پیشگیری از جرایم تروریستی با نگاهی به اسناد حقوق بشری

نجات امیری؛ پیمان نمامیان

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 51-73

چکیده
  جاسوسی سایبری یکی از جرایمی است که از طریق فناوری های اطلاعاتی و با دستکاری و بهره برداری غیرقانونی و هدفمند اطلاعات به ویژه سرقت و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حیاتی صورت می‌گیرد که عمدتا برای انجام جرایم ...  بیشتر
تغییر نظام‌سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات‌متحده از منظر موازین بین‌المللی حقوق‌بشر
تغییر نظام‌سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات‌متحده از منظر موازین بین‌المللی حقوق‌بشر

محمدحسین جلالی راد؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 75-99

چکیده
  حقوق‌بشر، الزاماتی را فراروی دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت و تحمیل ضمانت‌اجراهای مقرر می‌انجامد. رویة دولت‌های قدرتمند بعضاً در این ...  بیشتر
مطالعه تطبیقی مفهوم عدالت در اسلام و اندیشه حقوق بشر معاصر
مطالعه تطبیقی مفهوم عدالت در اسلام و اندیشه حقوق بشر معاصر

میثم نوروزی؛ ریحانه زندی؛ مهدی اسکندری خوشگو

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 101-124

چکیده
  نوع بشر برای حفظ بقای خود باید در جوامع با یکدیگر زندگی و همکاری کنند. این نیاز و ظرفیت برای همکاری، پرسشهایی را در مورد چگونگی سازماندهی روابط اعضای جامعه ایجاد میکند. «عدالت» به‌عنوان یکی از بنیادی‌ترین ...  بیشتر
آپارتاید علمی به مثابه نقض حقوق بشر اسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و راهبردهای حقوقی مقابله با آن
آپارتاید علمی به مثابه نقض حقوق بشر اسلامی علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات و راهبردهای حقوقی مقابله با آن

علیرضا اکبری؛ بابک پورقهرمانی؛ جمال بیگی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، صفحه 125-149

چکیده
  امروزه تولید و تبادل علم و دانش مرزهای ملی و بین‌المللی را درنوردیده است، اما تبعیض و ایجاد نابرابری در این عرصه که آپارتاید علمی نامیده می‌شود برای بسیاری از کشورها اهمیت یافته و در جامعه جهانی به یک ...  بیشتر