نویسنده = مهدی داودی
تعداد مقالات: 1
1. نسل کشی در میانمار از منظر حقوق بشر و حقوق بین الملل

دوره 7، شماره 14، بهار و تابستان 1397، صفحه 122-137

مهدی داودی؛ مهرنوش ابوذری