آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 355
تعداد پذیرش 78
تعداد عدم پذیرش 174

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 110
تعداد مشاهده مقاله 36794
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34393
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
درصد پذیرش 22 %