آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 130
تعداد پذیرش 26
تعداد عدم پذیرش 31

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 5285
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 11481
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
درصد پذیرش 20 %