آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 211
تعداد پذیرش 37
تعداد عدم پذیرش 44

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 69
تعداد مشاهده مقاله 8843
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 17363
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
درصد پذیرش 18 %