آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 261
تعداد پذیرش 57
تعداد عدم پذیرش 90

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 87
تعداد مشاهده مقاله 11689
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 23008
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
درصد پذیرش 22 %