آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 331
تعداد پذیرش 72
تعداد عدم پذیرش 148

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 12
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 33578
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 30550
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
درصد پذیرش 22 %