آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 305
تعداد پذیرش 63
تعداد عدم پذیرش 127

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 96
تعداد مشاهده مقاله 28370
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 28629
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
درصد پذیرش 21 %