پیشگیری از اختلاس با تاملی در آموزه‌های نهج‌البلاغه
پیشگیری از اختلاس با تاملی در آموزه‌های نهج‌البلاغه

صالح غفاری چراتی؛ امین رادمان؛ بهار حمزه زاده؛ مریم غفاری چراتی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 227-244

چکیده
  جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش‌های گسترده‌ای که برای پاسخ‌های کیفری از آن به‌عمل‌آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری‌های غیر کیفری و به‌طور مشخص ...  بیشتر
حقوق پرداخت کنندگان مالیات، مطالعۀ تطبیقی در آموزه های نهج البلاغه و نظام حقوق مالیاتی ایران
حقوق پرداخت کنندگان مالیات، مطالعۀ تطبیقی در آموزه های نهج البلاغه و نظام حقوق مالیاتی ایران

داود محبی؛ اعظم طالب نجف آبادی

دوره 7، شماره 2 ، مهر 1397، ، صفحه 75-94

چکیده
  یکی از مهمترین منابع مالی دولتها در زمانهای گذشته و حال حاضر، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی، به مثابه ابزاری حکومتی برای تعدیل ثروت در جامعه و ازبین بردن شکاف طبقاتی ...  بیشتر