مطالعه تطبیقی محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران و اسناد بین المللی
مطالعه تطبیقی محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

علی حاجی پور کندرود

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400

چکیده
  اگرچه اصل علنی بودن دادرسی از نقش ممتاز و شایان توجهی در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه برخوردار است، با اینحال، در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی ایران محدودیت هایی بر آن وارد شده است. در این راستا، ...  بیشتر
جستاری در نسبت حقوق و رواداری با اقلیت ها در اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران
جستاری در نسبت حقوق و رواداری با اقلیت ها در اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران

صادق علیخانی؛ رضا اسلامی؛ صابر نیاورانی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 33-61

چکیده
  حقوق اقلیت ها به عنوان یکی از جلوه های بارز حقوق بشر همواره مورد توجه نظام های ملی و بین المللی بوده است. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رواداری مفاد اسناد بین المللی و قانون اساسی ج.ا. ایران در حمایت ...  بیشتر
تطبیق رویکرد حق محور، نسبت به کودکان در موقعیت خیابانی با قوانین ایران
تطبیق رویکرد حق محور، نسبت به کودکان در موقعیت خیابانی با قوانین ایران

مهزاد صفار ی نیا

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400

چکیده
  رویکرد حق محور از جمله رویکردهایی است که توسط اسناد بین المللی نسبت به گروه های آسییب پذیر معرفی شده و نظریه تقسیری شماره ۲۱ کمیته حقوق کودک در سال ۲۰۱۷ میلادی نیز آن را معرفی کرده است. در این رویکرد، کودک ...  بیشتر