هزینههای بررسی اولیه و پذیرش نهایی مقاله‌ها در فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی:

 از تاریخ  22 اردیبهشت 1401در هیات تحریریه مقرر شد پس از تایید مقاله، مبلغ 6.000.000 ریال برای چاپ مقاله از نویسندگان محترم دریافت ‌شود.

شماره حساب: 57800133209    به نام: سازمان بسیج اساتید (ودجا) نزد بانک سپه

شناسه شبا: IR890150000000057800133209

 آثار قابل پذیرش در دو فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی: 1) مقالات پژوهشی2) مقالات ترویجی

 

فرم تعارض منافع را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

فرم تعهد اخلاقی نویسندگان را دانلود و نسخه تکمیلی و امضا شده آن را به همراه مقاله ارسال نمایید.

 

تذکر مهم: از کلیه نویسندگان محترم خواهشمند است مقالات خود را فقط از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی خود ارسال نموده و صرفاً از همین طریق نیز پیگیری نمایند و از تحویل یا ارسال مقاله به ایمیل هر شخص حقیقی یا حقوقی و تماس تلفنی در این زمینه مطلقاً خودداری نمایند؛ زیرا دفتر مجله در مقابل مقالاتی که به جز از طریق سامانه مجله ارسال گردد، مسئولیتی نخواهد داشت.

 

 

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که از مستقیما مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند.

 

بر اساس دستورالعمل جدید لازم است کلیه نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله علاوه بر فایل اصلی مقاله، فرم تعارض منافع و فرم تعهد اخلاقی  را نیز از طریق فایل های پیوست مقاله ارسال فرمایند. ادامه فرآیند مقالات منوط به تکمیل و ارسال فرم های مذکور خواهد بود.

 

 دو فصلنامه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی اخلاق علمی و نشر را تحت قوانین بین‌المللی کپی رایت و کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشارات (COPE) تبعیت می‌نماید.

 

 

 ارجاعات و فهرست منابع به صورت درون متنی و طبق شیوه­ نامه ارائه شده توسط APA( انجمن روانشناسی آمریکا) نوشته شوند.

مدت زمان بررسی اولیه مقالات: 5 روز

 

میانگین بازه زمانی فرایند داوری(اعلام نتیجه داوری مقاله): حداقل 6 هفته

 درج قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله

 

 

نشریه مطالعات حقوق بشر اسلامی نشریه علمی است که در حال حاضر دو شماره در سال منتشر می‌شود، رعایت نکات و دستور‌العمل زیر برای جلوگیری از تأخیر در داوری و انتشار بموقع مجله هنگام ارسال مقالات ضروری است:
- مقاله باید نتیجه تحقیقات شخصی نویسنده (ها) بوده و قبلاً در نشریات داخلی و یا خارجی منتشر نشده نگردیده، در مورد مقالات ارائه شده در مجامع علمی، مشخصات کامل مجمع باید با مقاله همراه باشد.
- مقاله باید سلیس، روان و از نظر دستور زبان صحیح بوده و در انتخاب واژه‌ها دقت لازم مبذول گردد.
- در متن فارسی باید تا حد امکان از معادل فارسی کلمات لاتین استفاده شود و چنانچه معادل فارسی به اندازه کافی رسـا نباشد،می توان با ذکر شماره در بالای معادل، عین کلمه لاتین را در بخش یادداشتها آورد.
- مقاله باید با آخرین نسخه برنامه Word و با قلم نازنین نازک فونت ۱۲ (برای چکیده لاتین با قلم تایمز ۱۱) فاصله تقریبی میان سطور ۰.۹ حروفچینی و تایپ گردد. حاشیه از بالا ۶.۵،‌ از پایین ۶.۵، از راست ۴ و حاشیه چپ ۴ سانتیمتر باشد. عنوان مقاله با فونت تیتر ۱۲، مشخصات نویسنده یا نویسندگان با فونت یاقوت ۱۲، چکیده فارسی با فونت نازنین نازک۱۲، فهرست عناوین متن با فونت نازنین سیاه ۱۲، منابع و مآخذ با فونت نازنین ۱۱ نگاشته شود.
- تعداد صفحات مقاله نباید ازحدود ۱۸صفحه چاپی به قطع مجله تجاوز کند.
- مقالات ارسال شده باید دارای بخشهای زیر باشد:
صفحه اول:
(الزاماً این صفحه می‌بایست جداگانه در فایلی به نام مشخصات نویسندگان ارسال شود)
- نام و نام خانوادگی،رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی.
- نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات : شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام‌نگار(پست الکترونیکی) به فارسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‌های مقاله باید خودداری شود.
- چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله توسط مؤسسه‌ای تأمین شده یاشد باید نام مؤسسه در پاورقی صفحه اول درج شود.
- عنوان کامل مقاله به انگلیسی
- نام و نام خانوادگی رتبه علمی و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به انگلیسی.
- نشانی کامل نویسنده عهده‌دار مکاتبات : شامل نشانی پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار و نشانی پیام‌نگار (پست الکترونیکی) به انگلیسی، از ذکر مشخصات فوق در سایر صفحه‌های مقاله باید خودداری شود.
صفحه دوم :
( از این صفحه به بعد در فایل اصلی مقاله بارگزاری شود و ارسال گردد در این فایل نباید مشخصات نویسندگان درج شود)
- عنوان کامل مقاله به فارسی
چکیده فارسی(۱۵۰ تا ۲۵۰ کلمه)
مطالب مربوط به چکیده: طرح مسأله، روش تـحقیق، ابزار جـمع آوری داده‌ها، تکنیک بکار رفته، نـتایج و واژه‌های کلیدی؛
از صفحه سوم به بعد متن اصلی مقاله خواهد آمد.
- شکل‌ها و نمودارها فقط در موارد بسیار ضروری و به تعداد محدود با کیفیت خوب (رزولوشن ۳۰۰ DPI)، با شماره و عنوان در پائین (B nazanin ۱۲)،و توضیح و منبع در زیر آن(B nazanin ۱۲)، در محل مورد نظر در متن آورده شود.

منبع دهی(ارجاع دهی) APA
- تنها منابعی باید در پایان مقاله ذکر شود که در متن نیز مورد استفاده قرار گرفته باشد و از ذکر منابع مشابه و کم اهمیت خودداری شود.
- در پایان مقاله، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین(کتابنامه) به ‌صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):

 

 • کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ)، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، جلد.
 • مقاله مندرج در مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه، صفحات مقاله.
 • مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایرهالمعارف‌ها: نام‌خانوادگی، نام نویسنده (تاریخ چاپ): «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار: نام ناشر، نوبت چاپ، شماره جلد، صفحات مقاله.
  - چکیده‌ای در بردارندۀ عنوان و موضوع مقاله، سؤال، روش تحقیق و مهم‌ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدی (5 کلیدواژه) باشد.
 • منابع انگلیسی:
  Tiwari, M. K., Song, K.Y., Chatterjee, C., and Gupta, M. M. 2013. Improving reliability of river flow forecasting using neural networks, wavelets and self-organizing maps. J. Hydroinf 15: pp. 486-502.
  Pawlak, Z. 1982. Rough sets. International Journal of Computer and Information Sciences. 11: pp. 341-356.
 • تبصره۱: در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد در متن نویسنده اول و همکاران (.et al ) نوشته می‌شود ولی در فهرست منابع اسامی تمام نویسندگان آورده می‌شود.
 • تبصره۲: در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است و مقاله با مسئولیت استاد راهنما منتشر می‌گردد. مقالاتی که توسط دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با همکاری اساتید راهنما و یا مشاور تهیه می­شود، ضرورتاً می­بایست با امضاء استاد مربوطه به مجله ارسال گردد؛ در غیر اینصورت در هیأت تحریریه قابل طرح نخواهد بود .
 • ذکر مأخذ عکسها یا شکل‌هایی که از منابع دیگر اقتباس شده‌اند الزامی است.

 

- عناوین اشکال و جداول با فونت ۱۰ نازنین سیاه و متن جداول با فونت ۱۰ نازنین نازک باشد.
- در قسمت تشکر و قدردانی منابع مالی تحقیق(در صورت لزوم) آورده شود.
- هیأت تحریریه در ویراستاری، رد یا قبول مقالات رسیده مجاز است.
- نویسندگان مقالات مسئول محتوی و پاسخگوی نظریات ارائه شده در نوشته‌های خود می‌باشند.
- چکیده انگلیسی (حداکثر ۱۵۰- ۲۵۰ واژه)، فونت متن چکیده انگلیسی با قلم تایم نیو رومن ۱۱، کلید واژگان انگلیسی (حداکثر 4-6 واژه). ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)
- خلاصه مقاله تحت عنوان چکیده مبسوط انگلیسی (فونت 12 تایم نیو رومن، فاصله خطوط 1) حداقل در دو صفحه(1000 کلمه)؛ (عنوان مقاله- مقدمه- روش شناسی-بحث-نتیجه گیری واژه‌های کلیدی) ( مشخصات نویسندگان نباید درج شود)
*** لازم به ذکر است نویسندگانی که مقالات آنها مورد پذیرش قرار می‌گیرد موظف به پرداخت هزینه چاپ در زمان اعلام شده هستند .***