آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 497
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 233

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 143
تعداد مشاهده مقاله 58276
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 63658
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
درصد پذیرش 22 %