آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 157
تعداد پذیرش 25
تعداد عدم پذیرش 38

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 6877
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 13998
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
درصد پذیرش 16 %