آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 395
تعداد پذیرش 84
تعداد عدم پذیرش 206

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 117
تعداد مشاهده مقاله 40800
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 39293
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
درصد پذیرش 21 %