آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 418
تعداد پذیرش 95
تعداد عدم پذیرش 212

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 128
تعداد مشاهده مقاله 43889
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42588
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
درصد پذیرش 23 %