آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 244
تعداد پذیرش 52
تعداد عدم پذیرش 66

مقالات منتشر شده (از سال 1395)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 9
تعداد مقالات 81
تعداد مشاهده مقاله 10325
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 19823
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
درصد پذیرش 21 %