تغییر نظام‌سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات‌متحده از منظر موازین بین‌المللی حقوق‌بشر
تغییر نظام‌سیاسی در طرح خاورمیانه بزرگ ایالات‌متحده از منظر موازین بین‌المللی حقوق‌بشر

محمدحسین جلالی راد؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 75-99

چکیده
  حقوق‌بشر، الزاماتی را فراروی دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت و تحمیل ضمانت‌اجراهای مقرر می‌انجامد. رویة دولت‌های قدرتمند بعضاً در این ...  بیشتر
تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت
تغییر نظام سیاسی در پرتو الزامات نسل اول حقوق بشر و مسئولیت حمایت

محمدحسین جلالی راد؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 81-107

چکیده
  هر یک از نسل اول حقوق‌بشر و مسئولیت‌حمایت، الزاماتی را فراروی دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی قرار می‌دهد. نقض این الزامات، به تحقق مسئولیت بین‌المللی دولت و تحمیل ضمانت‌اجراهای مقرر می‌انجامد. رویة ...  بیشتر