ماهیت حقوق بشری آزادی بیان در بستر اینترنت و تکالیف دولت ها در این خصوص
ماهیت حقوق بشری آزادی بیان در بستر اینترنت و تکالیف دولت ها در این خصوص

رضا ایازی؛ حسین شریفی طراز کوهی؛ بتول پاکزاد؛ بهزاد ساعدی بناب

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 25-62

چکیده
  در چند دهه اخیر، اینترنت به زندگی روزمره بشریت وارد شده و استفاده از آن، روزبه‌روز گسترش یافت. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی ماهیت و آثار «دسترسی آزاد به اینترنت» انجام‌شده است. چنین ...  بیشتر
ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی
ساحت های تاثیر قاعده «حفظ نظام» بر حق حریم خصوصی

امیر کشتگر؛ حسین جاور

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 121-148

چکیده
  با وجود اینکه تاکنون مبانی متعددی جهت حمایت و شناسایی حق حریم خصوصی ارائه شده و از ملاک‌‌ها و ضوابط گوناگون در راستای تحدید حق مذکور سخن به میان آمده، نابسندگی مبانی و ملاکات مزبور و نیز برقرار نشدن ...  بیشتر