نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از همین رو، هنجارهای قابل احترام در جهان (همانند رعایت موازین حقوق بشر، حاکمیت قانون، دموکراسی و صلح و امنیت بین‌المللی) را مورد هدف قرار می‌دهد. بدین‌سان جامعه بین‌المللی برای مقابله و سرکوب تروریسم طی اتخاذ سیاست‌های کنشی و واکنشی مبادرت به تصویب اسناد متعددی نمود؛ اما نکته قابل تامل این‌که متاسفانه اسناد یادشده به دلیل عدم وجود ضمانت اجرایی لازم و موثر از حیث عدم پذیرش و اجماع جهانی، نتوانستند توقع جامعه بین‌المللی را در مقابله و سرکوب تروریسم مرتفع سازند. بنابراین، نقض حقوق اساسی و بنیادین ملت‌ها به واسطه ترور از جمله نقض فاحش حق حیات، ایجاب می‌کند تا سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، ضمن اتخاذ تدابیر جدی و پیشگیرانه و مقابله‌ مؤثر با جرایم تروریستی در همه ابعاد آن نهایتاً نقش قابل ملاحظه‌ای در تقویت صلح و امنیت بین المللی در جهان ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها