تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

خداداد بحیرایی؛ حسین منوری؛ علی فقیه حبیبی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 7-28

چکیده
  اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش‌های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی ...  بیشتر
تاثیر و نقش آزادی های سیاسی در حقوق شهروندی
تاثیر و نقش آزادی های سیاسی در حقوق شهروندی

محمد علی خسروی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 29-49

چکیده
  یکی ازاصول حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق شهروندی می باشد و در حقوق شهروندی هم موضوع آزادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، و باتوجه به اینکه یکی ازشعارها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی ؛ تحقق آزادی بوده ...  بیشتر
بازداشت خودسرانه در سنجه‌ی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی
بازداشت خودسرانه در سنجه‌ی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی

احسان سلیمی؛ ابراهیم ملائکه

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 51-70

چکیده
  بازداشت خودسرانه نه تنها مغایر حقوق فطری و بنیادین بشر نظیر حق آزادی است بلکه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت را مختل می‌سازد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد است ...  بیشتر
ابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان
ابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان

باران حاتمی؛ مصطفی السان؛ علی محمد حکیمیان

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 71-86

چکیده
  یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم ...  بیشتر
ظرفیت‌سنجی قلمرو اسناد حقوق بشر در قبال جرایم تروریستی
ظرفیت‌سنجی قلمرو اسناد حقوق بشر در قبال جرایم تروریستی

پیمان نمامیان؛ علیرضا شکربیگی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 87-108

چکیده
  جرایم تروریستی، پدیده ای است محصول علل مختلف که در عین حال، علت شکل گیری وضعیت های گوناگون محسوب می شود. از دید مناسبات تروریسم و حقوق بشر، این پدیدار، معلول نقض حقوق بشر و نبود شرایط صلح ماندگار است. از ...  بیشتر
بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی
بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی

عباسعلی طالبی

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1402، صفحه 109-132

چکیده
  شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت‌ها را  نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت‌ها درایجاد و یا استخراج ...  بیشتر