تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر
تحلیلی بر حفاظت از محیط زیست از منظر حقوق بشر

مهدی زکوی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 7-29

چکیده
  حقوق بین‌الملل محیط زیست و حقوق بشر شروعی جداگانه داشتند ولی واقعیت حاکی از آن است که این‌ دو مقوله قواعدی درهم‌تنیده و بهم پیوسته دارند و تلاش و هدف غایی این دو آن است تا شرایط بهتری برای حیات بشری فراهم ...  بیشتر
تأثیر تحریم ها بر نقض تعهدات حقوق بشری دولت هادر دوران بیماری های همه گیر جهانی
تأثیر تحریم ها بر نقض تعهدات حقوق بشری دولت هادر دوران بیماری های همه گیر جهانی

محمد مظهری؛ نسیم سلیمانی نژاد

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 31-48

چکیده
  حقوق بشر از ابتدایی ترین و اساسی ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و به صرف انسان بودن از آن بهره مند می شود. در مقابل، تحریم ها به مثابه اهرم های فشـار بر دولت ها که عمدتا با مقاصد مختلف سیاسی صورت می ...  بیشتر
سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران
سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

وحید آرایی؛ علی باصری؛ سعید عسکری ماسوله

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 49-63

چکیده
  هر جامعه ای با شناسایی نیازها و تدوین برنامه های اجرایی مناسب و درست در سطح کلان می تواند به جوامع باثبات، پایدار و مترقی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود. ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی ...  بیشتر
بررسی اشتراکات و افتراقات تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسلام و اسناد بین المللی
بررسی اشتراکات و افتراقات تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسلام و اسناد بین المللی

امیر وطنی؛ فرید محسنی؛ زهرا سادات غمامی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 65-84

چکیده
  خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین‌المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی ...  بیشتر
واکاوی مطالعه تطبیقی حقوق بشرغربی و اسلامی با تاکید برحقوق اقلیت‌ها در ایران
واکاوی مطالعه تطبیقی حقوق بشرغربی و اسلامی با تاکید برحقوق اقلیت‌ها در ایران

امیر علی کتابی؛ حدیث باقری نیا؛ محمد باقر مکرمی پور

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 85-108

چکیده
  رعایت حقوق اقلیت ها و منع تبعیض نسبت به آنها از جمله مسائلی مهمی تلقی می شود که اخیرا بیشتر مورد توجه و حمایت نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است. اگر چه در سد‌ه گذشته برخوردهای خصمانه و خشونت بار با اقلیت‌ها ...  بیشتر
حقوق اسیران جنگی در رویکرد پیامبر اکرم(ص)؛ از نظر تا عمل با تاکید بر موازین حقوق بشردوستانه در اسلام
حقوق اسیران جنگی در رویکرد پیامبر اکرم(ص)؛ از نظر تا عمل با تاکید بر موازین حقوق بشردوستانه در اسلام

محمد زرشگی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1402، صفحه 109-131

چکیده
  دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می‌توان بدان ...  بیشتر