بررسی نقش تقسیم مسئولیت در پذیرش پناهجویان افغان در ایران با تأکید بر حقوق بشر اسلامی(از 1357 تا 1402)
بررسی نقش تقسیم مسئولیت در پذیرش پناهجویان افغان در ایران با تأکید بر حقوق بشر اسلامی(از 1357 تا 1402)

سمیرا روحانی رانکوهی؛ مهدی ذاکریان؛ محمد علی عبداله زاده

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 7-29

چکیده
  جمهوری اسلامی ایران آثار منفی جنگ، عواقب آن مثل هجوم پناهجویان و جریان های مهاجرتی را به خوبی درک کرده، چرا که بیش از چهار دهه در غیاب حمایت های بین المللی، تحت شرایط وخیم جنگ هشت ساله، اقدامات یکجانبه ...  بیشتر
تأثیر سیاست‌های آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (2023-2001)
تأثیر سیاست‌های آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (2023-2001)

هادی‌مراد پیری؛ احسان جعفری فر؛ محمدصادق جلالی‌راد

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 97-120

چکیده
  آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می‌داند و سیاست‌های مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد که این سیاست‌های مداخله‌جویانه ...  بیشتر
جمهوری اسلامی ایران و کاربست اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی در قبال مهاجران افغانستانی
جمهوری اسلامی ایران و کاربست اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی در قبال مهاجران افغانستانی

علی خدادوست؛ مسعود مطلبی؛ عبدالرضا بای

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 121-143

چکیده
  نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی ...  بیشتر
راهکارهای تقویت نظارت دیوان عدالت اداری وتأثیرآن برحقوق شهروندی درنظام جمهوری اسلامی ایران
راهکارهای تقویت نظارت دیوان عدالت اداری وتأثیرآن برحقوق شهروندی درنظام جمهوری اسلامی ایران

علی حمیدی؛ حسین آلکجباف

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 63-88

چکیده
  یکی از دستاوردهای مهّم انقلاب اسلامی ایران، تأسیس «دیوان عدالت اداری» به منظور تنظیم روابط بین اعمال اداری دولت و حقوق شهروندان است، امّا علی رغم رسالتی که در اصول170و 173 قانون اساسی برای آن، تعریف ...  بیشتر
واکاوی داوری در اعتقادات عام و خاص بشری بارویکرد فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
واکاوی داوری در اعتقادات عام و خاص بشری بارویکرد فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

منصور صفری مقدم؛ امیر ملا محمد علی؛ محمود قیوم زاده

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 155-173

چکیده
  هدف از پژوهش بررسی داوری ، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت وحساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری وجود دارد. می باشد، بنابراین ضروری است که به شیوه ...  بیشتر
ورود مفهوم حقوق ملت به ایران و نقش نوگرایان و شرع‌گرایان عصر مشروطه در بومی‌سازی آن
ورود مفهوم حقوق ملت به ایران و نقش نوگرایان و شرع‌گرایان عصر مشروطه در بومی‌سازی آن

یونس فتحی؛ بهروز سعادتی راد

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 149-176

چکیده
  در رابطه با ورود مفهوم حقوق ملت در انقلاب مشروطیت و سیر تکوین آن یکی از مسائل اصلی که قابل ارزیابی است؛ کوشش‌های اندیشمندان و فقها در حوزه نوگرایی و شرع‌گرایی برای تکوین این اصل مدرن می‌باشد. از این‌رو، ...  بیشتر