اثر الزامات اصول تغییرناپذیر قانون اساسی درحفظ حقوق و آزادی های بنیادین
اثر الزامات اصول تغییرناپذیر قانون اساسی درحفظ حقوق و آزادی های بنیادین

محمدرضا پناهی شهری؛ اصغر عربیان

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 31-47

چکیده
  قانون اساسی اساسنامه حقوقی هر کشوری است و مبنای تنظیم و کنترل روابط بین سازمان های دولتی، روابط دولت با مردم و مردم با یکدیگر در چارچوب فرهنگ سیاسی مبتنی بر قرارداد و رضایت درونی است. در مورد هر قانونی ...  بیشتر
ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی با تاکید بر تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران
ماهیت تعهدات دولت ها در قبال حق توسعه اقتصادی با تاکید بر تحریم های هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران

حسین فروغی نیا؛ رشید عنایت تبار؛ اشرف خدادادی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 49-74

چکیده
  حق توسعه اقتصادی بر مبنای اصل تبادل و همکاری میان کشورها بنا نهاده شده است و در قالب اسناد بین المللی دولت های جهان متعهد شده اند در حل مسائل مربوط به امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا به طور کلی توسعه، ...  بیشتر
بررسی تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل: با تأکید بر اسناد حقوق بشری
بررسی تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل: با تأکید بر اسناد حقوق بشری

حسین علائی؛ رضا زارعی

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 75-96

چکیده
  بدنبال ممنوعیت اصل منع توسل به زور، دولت‌ها توجه خود را به تحریم‌ها-اقدامات قهری اقتصادی-به‌عنوان ابزار اصلی دستیابی به اهداف سیاست خارجی خود معطوف کرده‌اند. مطلوبیت استفاده از تحریم‌های یکجانبه ...  بیشتر
تأثیر سیاست‌های آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (2023-2001)
تأثیر سیاست‌های آمریکا بر وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه (2023-2001)

هادی‌مراد پیری؛ احسان جعفری فر؛ محمدصادق جلالی‌راد

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 97-120

چکیده
  آمریکا خود را مدافع حقوق بشر می‌داند و سیاست‌های مداخله گرایانه چند دهه اخیر خود را با عناوینی چون حمایت از حقوق بشر در منطقه خاورمیانه توجیه کرده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد که این سیاست‌های مداخله‌جویانه ...  بیشتر
جمهوری اسلامی ایران و کاربست اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی در قبال مهاجران افغانستانی
جمهوری اسلامی ایران و کاربست اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی در قبال مهاجران افغانستانی

علی خدادوست؛ مسعود مطلبی؛ عبدالرضا بای

دوره 11، شماره 3 ، آذر 1401، صفحه 121-143

چکیده
  نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی ...  بیشتر